Här är vägen till jämställda byråer – råden samlade

Här är vägen till jämställda byråer – råden samlade Illustrationsbild.
Foto: Fredrik Sandberg / TT / Illustrationsbild. Foto: Fredrik Sandberg / TT /

”I princip alla byråer har misslyckats med att nå en jämställd delägarkrets och arbetsplats – ett skäl kan vara att problemen är i fokus istället för lösningarna”.

I sex avsnitt har Agnes Hammarstrand och Emil Andersson skrivit om hur advokatbyråbranschen kan bli mer jämställd. Här är länkar till samtliga artiklar:

Förord: Så kan vi skapa mer jämställda byråer

Del 1:
Byråerna gör fel – försöker förändra kvinnorna istället för kulturen

Del 2:
Säkerställ att alla får samma möjligheter

Del 3:
Ha nolltolerans mot sexuella trakasserier och kränkande beteende – på riktigt

Del 4:
Så kan byråerna undvika att skapa nya kvinnofällor

Del 5:
Skapa en arbetsplats som kan kombineras med familjeliv och fritid

Del 6
Den sista frågan

Relaterade Artiklar