”Så kan vi skapa mer jämställda byråer”

Agnes Hammarstrand och Emil Andersson kommer i en rad artiklar att skriva om advokatbranschens väg mot jämställdhet. Den första hittar du här. Nedan förklarar de sina tankar med innehållet.

Jämställdhet på de affärsjuridiska byråerna har varit ett hett ämne de senaste åren. Inte minst i kölvattnet efter #medvilkenrätt. Många kvinnor och män – män som inte ställer upp på en förlegad kultur, och som vill ta ansvar för hem och familj – har lämnat byråerna.
När knappt 20 procent av alla delägare på de större affärsjuridiska byråerna är kvinnor, trots att kvinnor under lång tid varit överrepresenterade bland de utexaminerade studenterna, är det inte längre trovärdigt att hänvisa till att frågan automatiskt ”löser sig med tiden”.

”Ansvaret läggs ofta på den enskilde, och inte på de personer som har makt och inflytande på byråerna”

Enligt vår mening är det ingen naturlag att det sett ut som det gjort på många byråer. Vi är övertygade om att advokatbyråer kan vara en plats där både kvinnor och män kan trivas och utvecklas samt göra karriär. Advokatyrket i sig är ofta flexibelt och lämpar sig väl för de olika livssituationer som finns och oberoende av kön. Då återstår bara att fråga sig vad vi kan göra för att skapa jämställda advokatbyråer?
Problemen med bristande jämställdhet på arbetsplatsen diskuteras och problematiseras allt oftare, men tyvärr ofta främst av kvinnliga biträdande jurister, och inte i tillräckligt hög utsträckning av de som borde diskutera frågorna, nämligen delägarna och ledningarna på byråerna.
Tips och råd på temat riktar sig oftast till kvinnorna, och där huvudbudskapet är hur de själva behöver förändra sig för att lyckas. Ansvaret läggs ofta på den enskilde, och inte på de personer som har makt och inflytande på byråerna.
I dag säger i princip alla affärsjuridiska byråer att de strävar efter en jämställd delägarkrets och arbetsplats. Trots det har i princip alla byråer misslyckats. Ett skäl kan vara att problemen är i fokus istället för lösningarna.

”Alla tips kommer inte passa alla arbetsplatser, men vi hoppas alla kan få med sig något”

För att få igång debatten har vi valt att skriva en artikelserie i sex delar där vi försöker konkretisera några åtgärder som vi tror leder till mer jämställda advokatbyråer. Självklart förstår vi att byråerna inte kan förändra allt då arbetsplatserna inte lever i ett vakuum – utan påverkas av samhället. Vissa frågor, fördomar och problem kan kännas svåra att förändra när omvärlden i sig inte är jämställd. Trots detta anser vi att det finns mycket vi kan göra, vilket vi valt att fokusera på här.
Alla tips kommer inte passa alla arbetsplatser, men vi hoppas alla kan få med sig något – och väljer att bli inspirerade till att starta ett aktivt jämställdhetsarbete. Artikelserien är på inget sätt uttömmande och vi välkomnar naturligtvis att fler idéer, tankar och tips lyfts fram. Det tjänar vi alla på!

Vi tror att en del av innehållet i artikelserien kan tillämpas även på branschens mångfaldsproblem.
Därmed sagt vet vi att mångfaldsfrågor innehåller egna och andra dimensioner och av utrymmesskäl fokuserar inte denna artikelserie på specifikt mångfaldsfrågor. Artikelserien fokuserar på affärsjuridiska byråer, helt enkelt eftersom det är dessa byråer som vi har kunskap och erfarenhet av.

I del ett utforskar vi grunden – inse problemen, skaffa kunskap och ha en vilja att förändra.
I kommande artiklar kommer vi att beröra andra områden.

Relaterade Artiklar