Undersökningar

Undersökningar

Hur många timmar jobbar andra jurister – och hur mycket tjänar de? Hur tycker rättens aktörer att framtidens kriminalpolitik bör se ut? Inom vilka områden kommer klienternas behov att öka? I våra omfattande undersökningar bland Sveriges jurister skildrar Legally yours utvecklingen – och utmaningarna – inom branschen.

Med hjälp av resultaten kan du snabbt orientera dig på dagens – och morgondagens – juristmarknad.

De senaste månaderna har vi publicerat resultat från följande undersökningar:

 1. Advokaternas advokat 2017
 2. Transaktionsbarometern
 3. Tvistebarometern
 4. Familjerättsbarometern
 5. Arbetsrättsbarometern

Publiceras under de kommande månaderna:

 1. Juristbarometern
 2. Nordiska Klientbarometern 2017
 3. Transaktionsbarometern
 4. Tvistebarometern
 5. Arbetsrättsbarometern
 6. Nordiska Klientbarometern 2018

Få tillgång till all information – bli partner i nätverket Legally yours

Som partner i Legally yours får du exklusiv tillgång till samtliga resultat från undersökningarna.
Dessutom ingår 6 förhandsinbjudan till 6 frukostseminarier där delar av resultaten presenteras.

Klicka här för mer information om Legally Yours partnerskap