Undersökningar

Undersökningar

Inom ramen för Legally yours genomför BG Research ett antal undersökningar varje år som ger dig en fördjupad insikt i vad klienterna tycker inom en mängd olika områden. Du får insikt i hur branschen mår och vart utvecklingen är på väg.

Hur många timmar jobbar andra jurister – och hur mycket tjänar de? Hur tycker rättens aktörer att framtidens kriminalpolitik bör se ut? Inom vilka områden kommer klienternas behov att öka? I våra omfattande undersökningar bland Sveriges jurister skildrar Legally yours utvecklingen – och utmaningarna – inom branschen.

På våra seminarier presenterar vi delar av undersökningarna och gör intressanta analyser av förändringar som undersökningarna pekar på för att kunna effektivisera branschens aktörer och för att föra rådgivare och klienter närmre varandra.

Med hjälp av resultaten kan du snabbt orientera dig på dagens – och morgondagens – juristmarknad.

De senaste månaderna har vi publicerat resultat från följande undersökningar:

  1. Tvistebarometern
  2. Transaktionsbarometern
  3. Klientbarometern
  4. Nordiska Klientbarometern
  5. Arbetsrättsbarometern

Vår nästa planerade undersökning är Juristbarometern 2019.

Kontakt:

Åsa Wanberg
Produktionsansvarig
Telefon: 08-509 333 19
Mobil:  0735-186 112
E-post: asa.wanberg@blendow.se