Partnerskap

Legally yours är juristernas branschmagasin. Inom ramen för Legally yours genomför BG Research ett antal undersökningar varje år som ger dig en fördjupad insikt i vad klienterna tycker inom en mängd olika områden. Du får insikt i hur branschen mår och vart utvecklingen är på väg.

Partners får förhandsinbjudningar till Legally yours sammankomster där bland annat delar från undersökningarna presenteras och där vi gör intressanta analyser av förändringar som undersökningarna pekar på för att kunna effektivisera branschens aktörer och för att föra rådgivare och klienter närmre varandra.

Ansök om partnerskap*Stjärnmärkta fält är obligatoriska

Blendow Publishing AB, org. nr 556954-9628, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av din förfrågan. Behandlingen sker i enlighet med Blendow Publishings vid var tid gällande integritetsskyddspolicy.