Rapporter

Legally yours är juristernas branschmagasin. Inom ramen för Legally yours genomför BG Research ett antal undersökningar varje år som ger dig en fördjupad insikt i vad klienterna tycker inom en mängd olika områden. Du får insikt i hur branschen mår och vart utvecklingen är på väg.

På våra seminarier presenterar vi delar av undersökningarna och gör intressanta analyser av förändringar som undersökningarna pekar på för att kunna effektivisera branschens aktörer och för att föra rådgivare och klienter närmre varandra.

Med hjälp av resultaten kan du snabbt orientera dig på dagens och morgondagens juristmarknad.

De senaste månaderna har vi publicerat resultat från följande undersökningar:

  1. Tvistebarometern
  2. Transaktionsbarometern
  3. Klientbarometern
  4. Nordiska Klientbarometern
  5. Arbetsrättsbarometern

Vår nästa planerade undersökning är Juristbarometern 2019.

Kontakt:

Åsa Wanberg
Produktionsansvarig
Telefon: 08-509 333 19
Mobil:  0735-186 112
E-post: asa.wanberg@blendow.se

Du kan också fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig.*Stjärnmärkta fält är obligatoriska

Blendow Publishing AB, org. nr 556954-9628, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av din förfrågan. Behandlingen sker i enlighet med Blendow Publishings vid var tid gällande integritetsskyddspolicy.