Partnerskap

Legally yours är juristernas branschmagasin, inom ramen för Legally yours genomför BG Research 6 antal undersökningar varje år. Som partner får du en fördjupad insikt i vad klienterna tycker inom en mängd olika områden. Du får även insikt i hur branschen mår och var utvecklingen är på väg. Legally yours partners ligger steget före.

Partners får förhandsinbjudan till Legally yours sammankomster där bland annat delar från alla undersökningar presenteras och där vi gör intressanta analyser av förändringar som undersökningarna pekar på för att kunna effektivisera branschens aktörer och för att föra rådgivare och klienter närmre varandra.


Premium: 34 900 SEK exkl. moms

  • Erhåll alla undersökningar
  • Förhandsinbjudning till alla sammankomster (upp till 5 personer från arbetsplatsen)
  • Möjlighet att påverka frågeställningar innan undersökningarna skickas ut och få skräddarsydda undersökningar
  • 1 st egen presentation på arbetsplatsen
  • 1 st advertorial på Legally Yours hemsida under 1 år med möjlighet att uppdatera materialet
  • Medverkan i 2 st av Legally Yours nyhetsbrev à ca 10 000 mottagare

 

Om frågor uppstår får du gärna höra av dig till vår projektledare Åsa Wanberg på asa.wanberg@blendow.se eller 0735-186 112.

Ansök om partnerskap*Stjärnmärkta fält är obligatoriska

Blendow Publishing AB, org. nr 556954-9628, Humlegårdsgatan 14, 114 46 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker med anledning av din förfrågan. Behandlingen sker i enlighet med Blendow Publishings vid var tid gällande integritetsskyddspolicy.