Om oss

Sedan 2003 har branschtidningen Legally yours bevakat juristernas stora framtidsfrågor. Genom åren har vi flera gånger utvecklat tidningen – för att på bästa sätt hantera det ansvaret. Nu är det dags för nästa steg. Under mars övergår vi till att bli en digital veckotidning.

Nya Legally yours är:

Bredare
Nu blir vi – i ännu högre grad- alla yrkesverksamma juristers branschtidning. Vi vänder oss till samtliga yrkesgrupper. Till dig som arbetar i stat eller kommun, på domstolar, på bolag eller på affärsbyrå. Dessutom bevakar vi politiken och ger internationell utblick.

Snabbare
Legally yours kommer att uppdateras varje vecka året om. Tätare utgivningstakt ger oss bättre möjlighet att ta upp de mest aktuella frågorna.

Djupare
Vi ger fördjupning av de intressantaste juridiska nyheterna. Våra undersökningar om utvecklingen inom juristbranschen är ett av de populäraste inslagen i Legally yours.
Nu satsar vi ännu mer på detta. Under våren presenterar vi bland annat resultaten från vår stora undersökning Advokaternas advokat. Där kan du läsa om vilka advokater kollegorna själva helst skulle anlita – och få reda på hur de ställer sig i aktuella rättsfrågor.

Du hittar oss på www.legallyyours.se och genom vårt nyhetsbrev, som distribueras varje vecka.

Välkommen till nya Legally yours!

Undersökningar
Legally yours gör regelbundet omfattande undersökning för att skildra tendenser inom juristbranschen. De närmaste månaderna kommer vi publicera resultat från följande undersökningar:

 • Arbetsrättsbarometern
 • Domstolsbarometern
 • Familjerättsbarometern
 • Fastighetsbarometern
 • Framtidens juristbransch
 • Klientbarometern
 • Legal Workplace
 • Miljörättsbarometern
 • Nordiska klientbarometern
 • Skatterättsbarometern
 • Transaktionsbarometern
 • Tvistebarometern