Vinge över miljardgränsen: Så blev 2017 bästa året någonsin

Vinge över miljardgränsen: Så blev 2017 bästa året någonsin Foto: Vinge Foto: Vinge

Vinges vd Maria-Pia Hope om byråns nya strategi. ”Gett utväxling på kort tid”.

Under 2017 ökade advokatbyrån Vinge årsomsättningen med 15 procent till 1,11 miljarder kronor.
– Att vara den största affärsjuridiska rådgivaren ifråga om omsättning är för vår del inget självändamål, men vi tar den kraftigt ökade efterfrågan på vår rådgivning som ett kvitto på att marknaden betraktar oss som ledande på det vi gör, säger vd: n Maria-Pia Hope.
Högtryck på transaktionsmarknaden bidrar men en kraftig ökning inom byråns tillväxtområden immaterialrätt, konkurrensrätt, skatterätt och tvistlösning innebar att den procentuellt största delen av omsättningsökningen under 2017 kom från områden utanför den traditionella transaktionsjuridiken
– Vi har investerat systematiskt i områden där vi bedömt att vi har potential att växa, både genom att ta in nya delägare från de egna leden och genom att rekrytera seniora jurister utifrån. Ett exempel är vår IP-grupp som bara ifråga om antalet jurister idag är över fem gånger så stor som för fyra år sedan, och vår skatteavdelning som vi under det senaste halvåret förstärkt genom riktigt bra rekryteringar från Big Four.

”Nyckeln har varit ett ungt, piggt och dynamiskt partnerskap med djävlaranamma och vilja att gå åt samma håll.”

Är det här resultat av en strategi för att vara mindre beroende av transaktionskonjunkturen?
– Det är fortfarande centralt för oss att vara marknadsledande inom privat M&A och kapitalmarknadstransaktioner. Det är en del av vårt arv som vi är måna om att vårda. Samtidigt har vi sett utvecklingspotential inom andra områden, och det är roligt att den strategin har gett utväxling på kort tid.
– Nyckeln har varit ett ungt, piggt och dynamiskt partnerskap med djävlaranamma och vilja att gå åt samma håll.

”Vår transaktionspipeline på den publika sidan de kommande månaderna kännetecknas till stor del av bud och fusioner”

Hur tror ni att transaktionsmarknaden kommer att utvecklas under året?
– Vi ser inga direkta tecken på avmattning utan våren ser ut att bli intensiv – i förhållande till Q1 2017 är vi omsättningsmässigt upp. Noteringarna är dock färre – vilket inte är förvånande med tanke på att noteringsfönstret varit öppet i rekordlånga 20 månader.
– Vår transaktionspipeline på den publika sidan de kommande månaderna kännetecknas till stor del av bud och fusioner. Inom privat M&A är mid-cap-segmentet fortsatt mycket aktivt – vi har många bra mellanstora bolag i Sverige som företag världen över är intresserade av.
– Sedan är det geopolitiska klimatet självklart osäkert, så långsiktiga profetior är vi försiktiga med.

Relaterade Artiklar