”Viktigt instrument – men det krävs regler”

”Viktigt instrument – men det krävs regler” Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX Foto. Hasse Holmberg / SCANPIX

Domarna och åklagarna stödjer infiltratörssystemet – men inte förbehållslöst, enligt Domstolsenkäten.

De flesta åklagare och domare som deltagit i Legally yours enkät ger ett kraftigt stöd till polisens informatörssystem. Men det finns avvikande röster.
”Kontraproduktivt. Det kommer att följa en anpassning från brottsligheten”, säger en av de svarande.
Även bland de som stödjer systemet finns det en tydlig vilja att nyansera svaren.

”Förfarandet är dock behäftat med åtskilligt av problem vilket gör att det inte kan ske ofta.”

Här följer ett urval av fritextkommentarerna:

• Möjligheten måste finnas i undantagsfall. Förfarandet är dock behäftat med åtskilligt av problem vilket gör att det inte kan ske ofta.
• så länge det inte handlar om brottsprovokation.
• Någon form av reglering krävs
• Vid grov organiserad brottslighet kan det vara försvarbart.
• Ett viktigt instrument vad gäller den grövre brottsligheten. Dock måste förfarandet vara noggrant reglerat.
• Undantagsvis bör det kunna förekomma när det gäller mycket allvarlig samhällshotande brottslighet.
• Detta måste dock vara noggrant reglerat för att undvika att utsätta infiltratören för risker och för att undvika bl.a. brottsprovokation. Bör kanske enbart användas under vissa speciella omständigheter, vid hög misstankegrad att brott begås eller liknande.

Relaterade Artiklar