”Vi har lärt oss mycket av revisorerna”

”Vi har lärt oss mycket av revisorerna” Foto: Clement Morin Foto: Clement Morin

”Tidigare har advokatbranschen inte alltid paketerat sina tjänster så att klienterna förstår vad de betalar för” sa Biörn Riese på Legally yours frukostseminarium.
I Legally yours undersökning ”Transaktionsbarometern 2017” framgår att inköpare av juridiska tjänster i allt högre grad upplever att juridiska konsulter förstår det affärsmässiga perspektivet.
När undersökningen presenterades på ett frukostseminarium på Blendow Group så kommenterade Biörn Riese – under många år i ledande befattningar på Mannheimer Swartling, nu på den egna byrån Jurie – resultaten.
Jämfört med tidigare undersökningar är det tydligt att de svarande nu i högre grad upplever att konsulterna har förståelse för det affärsmässiga perspektivet:

– Tidigare har branschen inte kunnat servera tjänsterna så klienterna förstår vad de betalar för. inte kunnat servera tjänsterna så att de förstår vad de betalar för, sa Biörn Riese under frukostseminariet.

”Affärsmässigheten har funnits i huvudet hos advokaterna, men vi har inte alltid lyckats kommunicera det”

– Det ligger en del kosmetik i det här. Affärsmässigheten har funnits i huvudet hos advokaterna, men vi har inte alltid lyckats kommunicera det.
– Vi umgås med så många andra duktiga konsulter, inom till exempel revision, it och management. Revisorerna är av tradition mycket bättre på det här med paketering. Vi har lärt oss mycket av dem.

Vad tänker du på?
– Att vara tydligare med tidplaner, projektledning med mera. Klienterna är vana vi det sättet att arbeta. För några år sedan svarade vi jurister kanske med att komma med en tafflig presentation men så brukar det inte se ut längre.

”Vi har lärt oss mycket av revisorerna”
”Vi har alla känt hur revisorerna försöker ge sig in på marknaden”

Vad är nästa steg i utvecklingen?
– Det finns en branschglidning inom vissa typer av juridiska tjänster. Vi har alla känt hur revisorerna försöker ge sig in på marknaden. Vid millennieskiftet försökte de mer eller mindre bli advokater, vilket misslyckades. Nu har de börjat om igen och hävdar inte längre att de är advokater. På det sättet får de det lite lättare regulatoriskt.
– Vad gäller verktyg som till exempel AI så har revisionsbyråerna alltid legat steget oss framför oss advokater. Den här utvecklingen kommer att förändra mycket, både på transaktions- och tvistesidan.

Undersökningar

Relaterade Artiklar