“Vi behöver hela tiden förbättra vår affärsmässiga kreativitet”

“Vi behöver hela tiden förbättra vår affärsmässiga kreativitet” DLA Pipers Peter Näslund DLA Pipers Peter Näslund

Peter Näslund, DLA Piper, om framtidens marknad för affärsjuridiska tjänster.

Hur bedömer ni att konjunkturen utvecklas under det närmaste halvåret?
– Det är lite som att gissa vädret, säger man att det ungefär blir samma väder imorgon så har man ofta ganska rätt. Vi har sett en stadig tillväxt sedan slutet av 2009 men det är självklart att konjunkturen förr eller senare vänder. Tror dock inte att det kommer att ske under närmaste halvåret. Min känsla är att nedgången ligger längre fram. Riksdagsvalet kan möjligen också leda till förändrade förutsättningar.
– Eftersom vår rådgivning vilar på kompetenser som behövs alldeles oavsett konjunktur känner vi att vi kommer att vara fortsatt upptagna, även om innehållet i vissa uppdrag kan förändras. Detta har vi sett bland annat inom bygg- och fastighetssektorn. Det innebär att jag inte tror på någon nämnvärd nedgång inom advokatbranschen även när den allmänna konjunkturen vänder.

Beskriv det intressantaste uppdrag ni arbetat med under året.
– Ett intressant uppdrag under året var spelbolaget Stillfronts förvärv av tyska GoodGames Studio för 2,7 miljarder. Det var en transaktion som innehöll mycket avancerad finansiering och juridik över gränserna vilket ställde extra höga krav på alla rådgivares kunskaper och kreativitet. Det är just i komplicerade transaktioner som involverar andra jurisdiktioner som denna som vår styrka och kompetens verkligen kommer till sin rätt.

” I dag räcker det inte att bara vara duktig på paragraferna”

Behöver ni förändra personalstyrkan den närmaste tiden?
– DLA Piper är den största advokatbyrån på den nordiska marknaden med omkring 630 medarbetare i fyra länder. Våra svenska och nordiska klienter behöver mer rådgivning som täcker frågor i flera länder och ofta även långt utanför Norden Det senaste året växte vi med närmare 20 procent bara i Sverige och DLA Piper Danmark har nyligen annonserat att de förstärker med 40 jurister från Advokatfirman Delacour. Vi ser ett klart behov av att fortsätta växa med ett stort antal duktiga medarbetare som kan hjälpa och följa med våra klienter ut i världen på nya marknader och inom nya segment.

Vad ser du som de största utmaningarna för byrån?
– Vi behöver hela tiden förbättra vår affärsmässiga kreativitet och kunskaper om marknaden i de olika specifika segment vi arbetar inom. I dag räcker det inte att bara vara duktig på paragraferna utan det krävs både branschkännedom och affärsmässig kreativitet. Det handlar också mycket om att lyckas med att fortsätta utveckla vårt internationella koncept och erbjudande med ökat samarbete mellan våra kontor ute i världen.

”Klienten vill ha en affärsmässig samtalspartner genom advokaten”

I vilken mån har kraven från klienterna förändrats?
– Allt blir mer komplext. Lyckad affärsrådgivning måste ta hänsyn till många olika perspektiv, kompetenser och jurisdiktioner. En skillnad som jag tydligt upplever är att klienten idag vill ha en affärsmässig samtalspartner genom advokaten. Vi ser också hur klienterna ställer allt större krav på internationell samordning. Kan man kombinera juridisk kunskap med affärsmässighet och branschkunskap är det en stor tillgång för klienten och något som efterfrågas alltmer.

Vilka förändringar tror ni att #MeToo kommer att innebära för advokatbranschen?
– MeToo blev en väckarklocka för hela samhället, inte minst inom våra bransch. Det spelar ingen roll vilket kön, vilken religion eller vilken sexuell läggning våra medarbetare har, och genom den debatt som varit har allas intresse ökat att på allvar jobba med inkluderande frågor. Vi jobbar hårt på att alla ska kunna utforska hela den spännande värld som vi kan erbjuda. #MeToo kan hjälpa till att sätta mer fokus och accelerera denna goda utveckling.

Relaterade Artiklar