“Vårdnadstvisterna blir allt mer infekterade”

“Vårdnadstvisterna blir allt mer infekterade” Illustrationsbild
Foto: Jessica Gow / TT / Illustrationsbild Foto: Jessica Gow / TT /

Deltagarna i Legally yours undersökning Familjerättsbarometern 2017 tillfrågades om de upplevt att vårdnadstvisterna har ändrat karaktär under de senaste åren.
Fyra av tio – 39 procent – uppgav att de var av denna uppfattning.
19 procent höll inte med om påståendet, övriga svarade att de inte hade någon uppfattning.
Av de som upplevt förändringar väljer många att exemplifiera med att klimatet i tvisterna har hårdnat och att ”konflikterna har blivit djupare”.

”Många upplever att utvecklingen har trappats upp enbart under de senaste fem åren”

I fritextsvaren (se separat artikel) framgår att många upplever att den här utvecklingen har trappats upp enbart under de senaste fem åren.
Tillfrågade om ifall de tror att Socialnämndens vårdnadsutredning är tillräcklig för att lösa vårdnadsfrågorna på ett bra sätt så svarar över hälften – 52 procent – ”nej”.
Sju procent svarar ”ja”. Övriga uppger att de inte vet.

Relaterade Artiklar