Varannan tror att MeToo förändrar kvinnliga juristers roll: ”Är ENORMT”

Varannan tror att MeToo förändrar kvinnliga juristers roll: ”Är ENORMT” Initiativtagarna till Medvilkenrätt: Caroline Snellman, Emma Fagervall, Maria Nääv och  Ida Kjos. Initiativtagarna till Medvilkenrätt: Caroline Snellman, Emma Fagervall, Maria Nääv och Ida Kjos.

54 procent av de svarande i Juristbarometern tror att kvinnliga juristers situation kommer att förändras efter uppropet #Medvilkenrätt. ”Det kommer en ny tid nu”

Under förra hösten fick det #MeToo-relaterade uppropet #Medvilkenrätt – där fler 4 500 kvinnliga jurister vittnade om sexuella trakasserier i juristbranschen – stor uppmärksamhet.
I samband med Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarades av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – ställde vi även en fråga om uppropet:
”Tror du att #medvilkenrätt kommer att förändra kvinnliga juristers roll?”
55 procent svarade ja. 29 procent svarade nej, resten uppgav att de inte hade någon åsikt.
Bland kvinnor är det 57 procent som tror att uppropet kommer att innebära förändring, medan 30 procent inte tror detta.

”Vi är för många som trampar på för att dammet ska kunna lägga sig och branschen återgå till hur det har varit”

”Att majoriteten svarat att de tror att uppropet kommer förändra kvinnliga juristers roll är ENORMT. På alla sätt. Återigen – strukturella problem har dragits fram i ljuset och ett gemensamt språk har skapats. Vi är för många som trampar på för att dammet ska kunna lägga sig och branschen återgå till hur det har varit” skriver inititativtagarna till uppropet #Medvilkenrätt Emma Fagervall, Ida Kjos, Caroline Snellman och Maria Nääv

”Vi är många som tror på och skapar förändringen. Det är, och kommer, en ny tid nu. Det finns dock fortfarande de som ej är övertygade (vilket vi ju också upplever i förhållande till tex Advokatsamfundets kansli). Poängen är ändå att vi äntligen pratar om detta. På riktigt. Men det kommer bli upp till oss alla att fortsätta driva frågorna. Våga diskutera, debattera och engagera! Nu finns en öppning!”, skriver de också.

”Det är, och kommer, en ny tid nu. Det finns dock fortfarande de som ej är övertygade”

Fler än 4 500 kvinnliga jurister skrev under uppropet #medvilkenrätt, tror du att det kommer att förändra kvinnliga juristers roll?

Ja 55 %
Nej 29 %
Har ingen åsikt 16 %

Källa: Juristbarometern 2018

Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar