Varannan specialist vill att familjerätten förändras

I Familjerättsbarometern 2017 framgår att varannan advokat anser att det är nödvändigt att genomföra förändringar inom familjerätten.
51 procent av de svarande som regelbundet arbetar med familjerättsliga ärenden anser att den familjerättsliga lagstiftningen måste ändras.
14 procent anser att några förändringar inte är nödvändiga. Var tredje svarande uppger att de inte har någon uppfattning.

”Barn bör ha ett eget ombud vid familjemål”

Bland de praktiker som vill förändra familjerätten lyfter flera fram frågor som:
• Särskilda familjerättsliga domstolar
• Att barn bör ha ett eget ombud vid familjemål
• Uppdaterade arvsrättsliga regler
• Ändrat förfarande i samband med bodelning

Relaterade Artiklar