Varannan jurist: Vårdnadsutredningarna är inte tillräckligt bra

Varannan jurist: Vårdnadsutredningarna är inte tillräckligt bra Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT / Illustrationsbild. Foto: Jessica Gow / TT /

I Legally yours undersökning Familjerättsbarometern fick de deltagande familjerättsspecialisterna svara på om de anser att de vårdnadsutredningar – som fungerar som domstolarnas beslutsunderlag vid vårdnadsmål – är tillräckliga för att tvisterna ska lösas på ett bra sätt.
Varannan – 51 procent – svarar nej på frågan.
Endast 7 procent svarar ”ja” medan 41 procent angav alternativet ”vet inte”.

”Det är svårt att motivera sig mera än vad utredarna gör idag. Ofta träffar de rätt, men inte alltid”

Några av motiveringarna från undersökningen:

En bra grund från utomstående att luta sig på.

De är oftast välunderbyggda.

Det är svårt att motivera sig mera än vad utredarna gör idag. Ofta träffar de rätt, men inte alltid.
Domstolarna måste vara lyhörda när slutsatserna blir fel, och en del domare är bra på det medan andra är sämre. Sedan tar tyvärr inte överinstanserna dessa mål tillräckligt seriöst. Tyvärr därför att målen är mycket viktiga för människor. De löser sig inte på egen hand vilket en del domare tror.

Relaterade Artiklar