Varannan bolagsjurist: “Marknaden förändras i grunden – och det går snabbt”

Varannan bolagsjurist: “Marknaden förändras i grunden – och det går snabbt” Foto: Hasse Holmberg. Foto: Hasse Holmberg.

Varannan bolagsjurist gör bedömningen att automatiseringen och digitaliseringen kommer att innebära våldsamma förändringar. Det framgår av en ny undersökning.
Juridikkonsulten Legalworks har genomfört en undersökning där sammanlagt 60 chefs- och bolagsjurister i de fyra nordiska länderna har svarat på frågorna. De fick bland annat svara på vilket av två påståenden som de ansåg var mest korrekt:
• Att juridiken är alltför komplex och viktig för att kunna automatiseras.
• Att ökande automatisering och digitalisering kommer att förändra juristmarknaden i grunden – och att den utvecklingen kommer att gå snabbt. Eller, som Legalworks uttrycker det i sin frågeställning, ”will hit the legal landscape like a hurricane”
Båda alternativen fick stöd av 50 procent av de svarande.
Tillfrågade om vad som kommer att driva förändringarna på marknaden för juridiska tjänster svarar 33 procent ”ökad effektivitet”. 27 procent anger alternativet ”förbättrad kvalitet”.

”Jag tror att vi alla är medvetna om och försöker förhålla oss till den snabba utveckling som nu sker”

Anna Lensmar-Friedman, vd för Legalworks:
– I ett makroperspektiv är vi i början av den fjärde industriella revolutionen och jag tror att vi alla är medvetna om och försöker förhålla oss till den snabba utveckling som nu sker.
– Digitaliseringen kan innebära att vi slipper monotona, administrativa arbetsuppgifter. Det ger oss kraft att fokusera på strategiska, kreativa frågor och därigenom står vi också på tröskeln till den meningsfulla ekonomin, där vi gör det som tillför störst värde, säger Anna Lensmar-Friedman VD för Legalworks.

Relaterade Artiklar