Varannan affärsadvokat förbereder sig på nedgång

Varannan affärsadvokat förbereder sig på nedgång Foto: Johan Nilsson / TT / Foto: Johan Nilsson / TT /

För de affärsjuridiska advokatbyråerna innebär högkonjunkturen vinster på rekordnivåer. Men endast varannan advokat förbereder sig för sämre tider.
Det framgår av undersökningen Advokaternas advokat 2017.
Under det senaste året har de affärsjuridiska advokatbyråerna kunnat skörda rekordhöga vinster. För de byråer som är särskilt inriktade på transaktioner har den utvecklingen varit extra tydlig. Enligt en rapport från revisionsbyrån EY var 2016 det mest transaktionsintensiva året sedan 2007. Samtidigt noterades hela 75 nya bolag på Nasdaq i Stockholm.
De goda tiderna innebär att affärsbyråerna får arbeta för högtryck.
Marknadsledande affärsbyrån Mannheimer Swartling redovisade till exempel en omsättning på 1,3 miljarder kronor för 2016.

”Förbereder för ökad digitalisering”

Med anledning av detta bad vi de affärsjurister som deltog i undersökningen Advokaternas advokat 2017 att svara på hur de förbereder sig på den oundvikliga nedgången i konjunkturen. Mer än varannan svarande – 52,7 procent, svarade att de inte ser någon anledning att förändra sin verksamhet. En tredjedel – 35,8 procent – svarade att de breddar sin kompetens. 11,5 procent anger att de förbereder sig på annat sätt.

Bland de advokater som använder högkonjunkturen till att utveckla den egna verksamheten så svarar många att de ”digitaliserar” och ”effektiviserar” verksamheten.
Intresset tycks stort för hur artificiell intelligens kan förändra de egna tjänsterna. ”Fokus på AI”, konstaterar en av de svarande.

”Gör mig oumbärlig och ovärderlig för mina klienter”

Så här svarar advokaterna:

* Blir mer digital
* Breddar byråns kompetens samt inför rörliga lönemodeller för anställda jurister.
* Bli bättre på att förstå kundens behov och den internationella betydelsen för vad som händer i Norden.
* Digitalisering och effektivisering
* Vi rekryterar fler processande advokater
* Fokus på AI
* Följer marknaden för att vara beredd när den förändras
* Håll uppsikt på intäkter och kostnader och var beredd på förändring
* Jag ser till att vara så kompetent det är möjligt inom mina specialområden och att marknadsföra detta.
* Jobbar med vårt erbjudande
* Komma närmare klienten, fokusera mer på innovativa lösningar
* Produktutveckling och alternativa affärsmodeller.
* Ser över i vilken mån det går att utföra vissa uppgifter med It-verktygsanalyser
* Sparande i ladorna
* Specialiserar mig ytterligare.
* Tar fram nya prismodeller och förbereder andra tjänstepaketeringar
* Gör mig oumbärlig och ovärderlig för mina klienter.
* Utvecklar min kompetens
* Håller nere fasta kostnaderna.
* Vi utvecklar byrån så vi får fler ben att stå på
* Återhållsamhet med större investeringar.

Relaterade Artiklar