“Våra största konkurrenter finns utanför Sverige”

“Våra största konkurrenter finns utanför Sverige” Foto: Mannheimer Swartling Foto: Mannheimer Swartling

I Legally yours undersökning Tvistebarometern 2017 var Mannheimer Swartling den byrå som flest klienter vill anlita i samband med en tvist.
Robin Oldenstam är chef för byråns arbetsgrupp för internationella skiljeförfaranden
– Vi är givetvis mycket nöjda med förstaplaceringen. Den är ett erkännande av vårt långsiktiga fokus på tvister samt vår storlek, bredd och ledande position på den marknaden, säger han.

I dagsläget står tvistlösningsverksamheten för omkring en femtedel av byråns verksamhet, omkring 250 miljoner kronor av byråns totala 1,3 miljarder. Enligt Robin Oldenstams uppskattning står de internationella skiljeuppdragen för upp mot 70 procent av tvistlösningsgruppens uppdrag
Storbritanniens utträde ur EU väntas rita om kartan för internationella skiljeförfaranden. Robin Oldenstam konstaterar att brexit ”medför en för London besvärande osäkerhet”.
– Inte minst vad gäller innebörden av engelsk rätt, som till betydande del består av EU-rätt. Som en följd kommer en del parter sannolikt att välja bort London, säger han.
– Samtidigt ska effekterna av brexit inte överdrivas. Marknaden är relativt trögrörlig och London kommer förmodligen även framöver att framstå som ett attraktivt säte med en betydande marknadsandel.

”I den osäkerhet som uppstår bör Stockholm framstå som ett säkert och stabilt val”

Vad betyder brexit för Stockholm som arena för skiljeförfaranden?
– I den osäkerhet som uppstår bör Stockholm framstå som ett säkert och stabilt val. Stockholm har även andra fördelar framför London, som vad enkelhet, tids- och kostnadseffektivitet.
– Sammantaget bör brexit innebära en möjlighet för Stockholm att återta en del av marknaden från London, som vissa typer av tvister hänförliga till Ryssland.

Vilka byråer ser ni som era allvarligaste konkurrenter?
– Våra största konkurrenter på tvistesidan finns framförallt utanför Sverige, främst i andra skiljedomscentra som London, Paris och Schweiz. Det är huvudsakligen med dessa byråer vi konkurrerar om internationella skiljetvister, som bilaterala investeringstvister och stora energirelaterade tvister.

Vilka tendenser ser du på tvistelösningsmarknaden?
– Antalet tvister fortsätter att öka, såväl i antal som i värden och komplexitet. Det senare gör att tvisterna också riskerar att bli mera utdragna och kostsamma. Samtidigt förs en alltmer högljudd diskussion om att inte minst skiljeförfaranden måste bli mera tids- och kostnadseffektiva. Det är inte en ny diskussion, men den har på senare tid fått större genomslag ibland annat skiljedomsrättsliga regelverk.

”Över tid kan man också se en ökad förskjutning mot Asien. Inte minst mot Kina, Hongkong och Singapore.”

– Tvister uppstår också inom nya områden, inte minst i gränslandet mellan civilrätt och offentlig rätt, som skadestånd i samband med straff-, konkurrens- och konstitutionell rätt med mera.
– Över tid kan man också se en ökad förskjutning mot Asien. Inte minst mot Kina, Hongkong och Singapore, som en del i en global trend. Det är där den största tillväxten sker vad gäller skiljeförfaranden.

Vilka är era målsättningar framöver?
– Som byrå fortsätter vi arbetet med att befästa vår ledande position och att öka vårt genomslag både i Sverige och internationellt. Vi arbetar samtidigt vidare med att generellt förstärka Stockholms attraktivitet som plats för internationella skiljeförfaranden och svensk rätt. Det är ett gemensamt intresse för hela näringen.

Relaterade Artiklar