Var tredje advokat: Om fem år har vi ersatts av digitala tjänster

Var tredje advokat: Om fem år har vi ersatts av digitala tjänster Illustrationsbild. Foto: AP Illustrationsbild. Foto: AP

29 procent av de svarande i undersökningen Advokaternas advokat tror att deras nuvarande arbetsuppgifter inom fem år helt eller delvis har ersatts av digitala tjänster.

Inom ramen för undersökningen Advokaternas advokat 2018 fick deltagarna svara på frågan:
”Tror du att dina nuvarande arbetsuppgifter om fem år helt eller delvis har ersatts av digitala tjänster?”
29 procent svarade ja, 71 procent nej.
Bland advokater på affärsjuridiska byråer är det vanligare att uppfatta de nuvarande arbetsuppgifterna som hotade. 40 procent svarar ja på frågan, 60 procent svarar nej.

”Det har redan i stor utsträckning skett ”

Det här är arbetsuppgifter som advokaterna tror i högst grad kommer att ha ersatts – enligt deras svar i undersökningen:

Mycket avtalsskrivning och dd-jobb kommer ha ersatts av det digitala.

Mycket av bokningar, kallelser/info till klienter, kontakt med domstol, ”standard överklaganden” (såsom hemställan om anstånd) osv.

De mindre kvalificerade arbetsuppgifterna har automatiserats.

Bara inom det senaste året har olika digitala tjänster introducerats på min arbetsplats som bidrar till avtalsgranskningar, informationssökning, osv.

Vissa typer av enklare avtalsskrivning kommer att kunna utföras med hjälp av AI.

Jag hoppas att vissa administrativa eller repetitiva uppgifter kan effektiviseras eller helt och hållet bortrationaliseras.

Jag tror mkt av pappersarbetet kommer att vara digitaliserat.

Avtalsskrivande kommer i allt större utsträckning skötas genom digitala tjänster.

Det har redan i stor utsträckning skett såvitt avser mycket “praktisk bolagsrätt” (emissioner etc) och upprättande av avtal. Nu har man ibland känslan att det mest är fråga om att fylla i formulär och bestämma belopp och datum. Snart kommer säkert granskning av avtal att ske med bättre hjälp av datorer.

”Verkligheten är för komplex och datasystem kan aldrig väga in mjuka värden”

Så här svarar de som tror att förändringen dröjer – eller uteblir

Affärsjuridisk rådgivning är så komplex att man inte kan förlita sig helt på ett automatiskt svar från en dator för att lösa en tvist. Dessutom innehåller förlikningsförhandlingar många komponenter som inte lätt kan tas med i en algoritm.

Ingen digital tjänst kan skriva en god plädering.

Det kommer dröja lång tid, om någonsin, digitala tjänster ersätter ombud i komplexa kommersiella tvister.

Processföring är ett av få områden som inte beräknas beröras i större omfattning.

Jag jobbar med komplicerade internationella skiljetvister. Möjligen har vissa saker ersatts av AI men det mesta handlar om oförutsägbara mindre logiska lösningar.

Som brottmålsadvokat är arbetet i stor utsträckning analogt, och kommer antagligen så förbli. Även om mycket är digitaliserat redan nu i form av att få del av och genomgå handlingar samt bokningar i digital kalender m.m., så är det svårt att digitalisera en huvudförhandling i domstol, ett polisförhör eller ett möte med en klient på häktet. De arbetsuppgifter som idag inte är digitala, kommer sannolikt inte heller att kunna vara digitala inom fem år.
Jag jobbar med konkurser och rekonstruktioner och allt som hör till ekonomin kan du räkna på, arbete som kommer att ersättas av maskiner. Förhandlingar med intressenter avseende inkråmsaffärer och dylikt tror jag dock fortfarande att det behövs förhandlare till om fem år.

Inte om fem år men kanske om 15-20 år.

Arbetar med processer som involverar avancerat strategiskt tänk.
Kanske längre fram men inte om fem, vi använder fortfarande fax)

Ja, delar av arbetsuppgifterna kommer att ha ersatts av digitala tjänster. Men, jag ägnar mig åt kvalificerad juridisk rådgivning och säljer förtroende. Det är ständigt aktuellt och kan inte ersättas av digitala tjänster.

Sannolikt är dock att jag kan få stöd av digitala tjänster i utförandet av mitt arbete.

Mitt arbete och många juristers arbete kan inte på något sätt ersättas av digitala tjänster. Det juridiska arbetet är ett komplicerat och krävande arbete som i regel inte kan ge övergripande, enkla svar på individuella frågeställningar. Även om det generellt sett är på ett visst sätt kan detta mycket sällan användas i praktiken rakt av. Alla enskilda juridiska frågor är specifika och beror på omständigheterna. Att ersätta det med digitala tjänster kan endast leda till fler tvister och mer arbete för jurister.
Det skulle vara stötande att ersätta en försvarsadvokat med en algoritm. Däremot kan ett utbyggt beslutsstöd vara en bra idé.

Svårt att se att den sorts rådgivning som jag ger, som bygger på kunskap och förtroende, skulle kunna ersättas av AI.

Till viss del men inte fullt ut – för avtal behövs alltid den juridiska expertisen

Ingen tvekan om att vi kommer få ändrade arbetsmetoder men tjänsten vi leverar kommer vara densamma. Diskussionen om vad som kommer ersätta är inte relevant, frågan är hur vi gör samma sak fast bättre och effektivare och här kommer digitala verktyg in.

Om vi bortser ifrån att all kommunikation i princip kommer att ske via nätet kvarstår arbete av traditionellt slag, möten, faktainhämtning ur litteratur mm.

Arbetar mycket med familjerätt med mycket klientkontakt som jag inte tror kan ersättas på det sättet.

Bemötande, lyssnande kan inte tas över av en dator.

Verkligheten är för komplex och datasystem kan aldrig väga in mjuka värden som en klients behov av att träffa en annan människa fysiskt och känna stöd för sin sak.

Relaterade Artiklar