Var fjärde klient: “Mycket viktigt att byrån har kollektivavtal”

Var fjärde klient: “Mycket viktigt att byrån har kollektivavtal” Illustrationsbild.
Foto: Christine Olsson / TT / Illustrationsbild. Foto: Christine Olsson / TT /

Var fjärde klient har undersökt om deras advokatbyrå använder kollektivavtal. Det framgår av Arbetsrättsbarometern 2019.

I Legally yours undersökning Arbetsrättsbarometern 2019, som besvarats av 195 inköpare av juridiska tjänster, fick deltagarna svara på frågan ”Hur viktigt är det att den juridiska rådgivare du använder har kollektivavtal?”
Svaret fick anges genom att ett värde på skalan 1-10 fick fyllas i, där 1 stod för ”inte alls viktigt” och 10 stod för ”mycket viktigt”.
De svarandes medelvärde blev 6.
Det är uppenbart att de svarande antingen är ytterst angelägna eller likgiltiga inför ämnet. Alternativen 1 respektive fylldes i av vardera 25 procent av de svarande.

Tillfrågade om ifall de har tagit reda på om den juridiska rådgivaren faktiskt använder kollektivavtal så svarade 41 procent ja och 59 procent nej.

”Storleken på byrå bör vara styrande för kollektivavtal eller ej.”

Så här tycker klienterna om behovet av kollektivavtal

Det är mycket viktigt utifrån våra ägares ståndpunkt. En svårighet som vi brottas med.

Inget kollektivavtal behöver inte nödvändigtvis betyda att de har dåliga arbetsvillkor.

Det är inte en avgörande faktor i grund och botten

Den svenska modellen

Helt ointressant, viktigt dock att rådgivaren är en bra arbetsgivare som månar om sina medarbetare.

Kollektivavtal reglerar arbetsmarknaden och säkerställer medarbetarnas rättigheter och skyldigheter inom flera områden och utifrån det är det mycket viktigt för mig.

Jag ser inte att det är avgörande för uppdraget

Det viktiga är att byrån som sköter ärendet är kompetent sedan har vi i den svenska kulturen en stor tilltro till kollektivavtalet.

Storleken på byrå bör vara styrande för kollektivavtal eller ej.

Mycket viktigt!

”Eftersom vi själva styrs av kollektivavtal så bör vår leverantör inte ha en lägre nivå”

Viktigt med schysta villkor för alla verksamheter i landet

Ej relevant vid köp av juridisk spetskompetens

Saknar betydelse helt och hållet

Eftersom vi själva styrs av kollektivavtal så bör vår leverantör inte ha en lägre nivå

Då vi inte har kollektivavtal kan jag inte kräva det av andra bolag.

Om man ska vara ett trovärdigt stöd inom arbetsrätt förutsätts sjyssta villkor för de anställda.

Så länge advokatbyrån erbjuder sina anställda vettiga villkor och har ett tydligt fokus på att ha en diversifierad arbetsstyrka (genus, etnicitet etc.), rimliga karriärs- och utvecklingsmöjligheter för sin personal så är kollektivavtal oviktigt.

Det skapar trygghet.

Det viktigaste är att byrån följer svensk rätt, ett kollektivavtal behöver inte garantera det.

För mer information om arbetsrättsbarometern: kontakta marcus.bouvin@blendow.se

Relaterade Artiklar