Var femte klient: Ökat behov av fastighetsrättslig rådgivning

Var femte klient: Ökat behov av fastighetsrättslig rådgivning Foto: TT Foto: TT

I undersökningen Fastighetsbarometern 2017 fick bolags- och chefsjuristerna svara på vilka typer av fastighetsrättsliga ärenden som blir vanligare.

I undersökningen Fastighetsbarometern 2017 fick bolags- och chefsjuristerna svara på vilka typer av fastighetsrättsliga ärenden som ökar.
Drygt var femte – 21 procent – svarande uppger att de ser ett växande behov av fastighetsrättsliga tjänster under de kommande tolv månaderna.
Färre – sju procent – beskriver behovet som minskande.
Övriga uppger att deras behov väntas vara oförändrat.

”Plan- och exploateringsfrågorna blir mer och mer komplexa”

Hur ser ert behov av fastighetsrättsliga tjänster ut de närmaste tolv månaderna?

Vi ser ett växande behov 21%
Vi ser ett minskande behov 7%
Vi ser ett oförändrat behov 71%

Bolags- och chefsjuristernas motiveringar till att behoven ökar:
Bostadsbyggande och verksamhetsområden behövs
Detaljplaneändringar
Fler avyttringar
Fler exploateringar, transaktioner, framöver.
Kommunens näringsliv har växt och det har därför blivit fler marktransaktioner. Det genomförs även flera för kommunen större investeringar inom skola, omsorg och infrastruktur
Plan- och exploateringsfrågorna blir mer och mer komplexa.
Vår verksamhet kommer ha stort fokus på frågor med fastighetsrättslig anknytning under en begränsad period.
Ökade investeringsnivåer

Bolags- och chefsjuristernas motiveringar till att behoven minskar:
Egen kompetens på området
Inga pågående ärenden

Undersökningar

Relaterade Artiklar