Utredare: Köp av svart hyreskontrakt ska ge fängelse

Utredare: Köp av svart hyreskontrakt ska ge fängelse Illustrationsbild
Foto Hasse Holmberg / TT Illustrationsbild Foto Hasse Holmberg / TT

Regeringens utredare föreslår kraftfulla åtgärder för att komma till rätta med den illegala handeln med hyresrätter.

Regeringens särskilda utredare föreslår att köp av ett svart hyreskontrakt ska kunna ge böter eller fängelse i högst två år. Rör det sig om ett grovt brott kan straffet fara upp till fyra års fängelse, enligt förslaget som nu ska ut på remiss.

”Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019”

Vid ringa brott – till exempel köp av andrahandskontrakt – ska man inte dömas till straff, enligt förslaget. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges allmännyttiga bostadsföretag har deltagit i utredningen och ställer sig bakom förslagen.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019. Förändringarna ska inte gälla retroaktivt.

Relaterade Artiklar