Utmanare i ny allians: ”Stor efterfrågan på våra tjänster”

Utmanare i ny allians: ”Stor efterfrågan på våra tjänster” Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX

Svenska Legalworks bildar en ny nordisk allians med finska Laissa Oy, norska IBF Legal och danska Experticon ApS. Ett huvudsyfte är att kunna erbjuda gemensamma lösningar i samtliga länder. Det gemensamma varumärket blir Alliance of Law & Technology in the Nordics (ALTNordic).
Gemensamt för bolagen är att nyckelpersonerna har en bakgrund som bolagsjurister. Ulf Lindén, som startade Legalworks tillsammans med Leif Frykman, har en bakgrund som jurist på bland annat Pharmacia och General Electric.
– Genom ALTNordic kan våra kunder få hjälp av en extern bolagsjurist i alla nordiska länder på likvärdiga villkor, säger han.

”Vi ser att den digitala komponenten i våra leveranser blir allt viktigare.”
Ulf Lindén.

Ulf Lindén.

– Inte minst våra stora globala kunder kan få hjälp att hantera den lokala legala supporten i hela Norden på ett konsistent och enkelt sätt. Vidare ger samarbetet oss möjligheter att tillsammans utveckla nya digitala supportverktyg. Det är viktigt, eftersom vi ser att den digitala komponenten i våra leveranser blir allt viktigare.
– Vår affärsidé är att lösa våra kunders juridiska utmaningar genom att tillhandahålla talang, resurser, tjänster och de verktyg som krävs för detta. Genom att utgå från kundens behov följer vi inte den traditionella uppdelningen av marknaden i advokatbyråer, rekryteringsfirmor och managementkonsulter och konkurrerar med olika företag inom olika nischer.
– Vi märker av en stor efterfrågan på våra tjänster och växer kraftigt, senaste året med 80 procent. Den icke-traditionella marknaden ökar i alla nordiska länder, men Sverige och Finland har kommit längst.

Relaterade Artiklar