Uppgift: Svenska Akademiens advokatnota blev sex miljoner

Uppgift: Svenska Akademiens advokatnota blev sex miljoner Horace Engdahl
Foto: Jonas Ekströmer / TT Horace Engdahl Foto: Jonas Ekströmer / TT

Sammanlagda kostnaden för Hammarskiöld & Co:s utredning slutade på sex miljoner kronor, enligt uppgift till Dagens Nyheter. Samtidigt kräver avhoppade ledamöter: ”Sätt en jurist på stol nummer 1”.

I ett stort reportage skriver Dagens Nyheter om hur splittringen inom Svenska Akademien växte under vintern. Anklagelserna mot den så kallade kulturprofilen var den springande punkten. I februari ska ledamoten Horace Engdahl enligt DN ha hållit ett tal där han framfört synpunkten att utredningen borde ”makuleras”.

”Horace Engdahl ska enligt DN ha hållit ett tal där han framfört synpunkten att utredningen borde ”makuleras””

I advokatbyråns utredning framkommer uppgifter om brott mot jävs- och sekretessregler liksom misstankar om ekonomiska oegentligheter på den klubb som drevs av kulturprofilen. Han utreds för närvarande av Ekobrottsmyndigheten för bokföringsbrott. Kulturprofilen nekar till alla misstankar.
Horace Engdahl har vid flera tillfällen försvarat kulturprofilen, något som fått de tre avhoppade ledamöterna Sara Danius, Peter Englund och Kjell Espmark att kräva hans avgång. I ett brev till Svenska Dagbladet specificerar de också vad de anser är ”ett första steg” i att återupprätta Akademien:
”Att en framstående jurist väljs in på stol nummer 1”.

Relaterade Artiklar