”Undervisning om samtyckeslagen bör införas i skolans läroplan”

”Undervisning om samtyckeslagen bör införas i skolans läroplan” Illustrationsbild
Foto: Berit Roald / NTB scanpix Illustrationsbild Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Riksdagsledamöternas förslag: ” Modernisera skolans läroplan och skolans uppdrag i enlighet med den nya samtyckeslagstiftningen”.
Socialdemokratiska riksdagsledamöterna Elin Gustafsson och Anna Wallentheim vill att undervisning om samtyckeslagen ska vara en del i skolans läroplan.
I en motion skriver de:
”När lagen nu är på plats krävs dock ytterligare implementeringsåtgärder för att det ska få det genomslag som behövs för att bryta samhällets könsnormer. Men även för att bidra till en stark normerande effekt kring att bryta den könsstereotypa nuvarande synen på sexualitet och kön.”

”Ett område som kan bidra till implementeringen av lagen är skolan”

Riksdagsledamöterna fortsätter:
”Ett område som kan bidra till implementeringen av lagen är skolan, exempelvis genom att införa begreppet samtycke inom ramen för skolans uppdrag och sexualundervisning. En modernare lagstiftning bör medföra att vi också får en läroplan och läromedel som följer denna inriktning.”

Relaterade Artiklar