Undersökning: Var tredje kvinnlig advokat utsatt för sexuella trakasserier

Undersökning: Var tredje kvinnlig advokat utsatt för sexuella trakasserier Illustrationsbild. Foto: Alexander Larsson Vierth/ TT Illustrationsbild. Foto: Alexander Larsson Vierth/ TT

En ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Advokatsamfundet visar utbredningen av sexuella trakasserier i juristbranschen.
1621 kvinnliga advokater och biträdande jurister har fått svara på frågorna. 33 procent av de svarande uppger att de utsatts för sexuella trakasserier under sin tid på advokatbyrå, skriver Advokatsamfundet på sin webbplats. Bland de som arbetar på en byrå med fler än 50 anställda är andelen högre, 40 procent.

”55 procent av de svarande uppger att det är chefen som utsatt dem för trakasserier.”

Av de som uppger att de utsatts för sexuella trakasserier svarar 78 procent att det rört sig om ”sexuella trakasserier i form av ord eller bild”. 57 procent svarar att de blivit utsatta för sexuella trakasserier ”i form av en fysisk handling”.
Drygt hälften – 51 procent – svarar att trakasserierna skett vid 2-5 tillfällen.
39 procent av de som utsatts för trakasserier uppger att dessa inträffat under de senaste tolv månaderna.
55 procent av de svarande uppger att det är chefen som utsatt dem för trakasserier. 45 procent att det är en kollega inom byrån. 36 procent svarar att det är en klient.

Mer om undersökningen

Relaterade Artiklar