Undersökning: Var tionde ångrar att de gick juristlinjen

Undersökning: Var tionde ångrar att de gick juristlinjen Illustrationsbild
Foto Hasse Holmberg / SCANPIX Illustrationsbild Foto Hasse Holmberg / SCANPIX

Här är yrkesgrupperna inom juridiken där störst andel ångrar studievalet – och där flest skulle göra samma val på nytt.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan ”Om du skulle välja utbildning igen, skulle du åter välja juristlinjen?” Endast tio procent av de svarande uppger att de ångrar sig. 68 procent svarar att de skulle göra samma val i dag. Övriga svarar att de inte vet.

Ser man över olika yrkesgrupper så är tendensen densamma, ungefär var tionde ångrar sig. En yrkesgrupp som skiljer ut sig är chefsjurister. 70 procent uppger att de skulle göra om studievalet och endast 5 procent svarar att de ångrar sig. Även bland handläggare är det ytterst ovanligt att ångra studievalet, 3,7 procent har svarat så.
18 procent av åklagarna uppger att de ångrar att de studerade juridik, 59 procent svarar att de skulle ha valt samma idag.

”En yrkesgrupp som skiljer ut sig är chefsjurister. Endast 5 procent svarar att de ångrar sig. Ä”

Så hög andel ångrar att de valde juristlinjen

Fördelat efter yrkeskategorier

Advokater 8,4 procent
Biträdande jurister 11,4 procent
Skattejurister 7,7 procent
Åklagare 18,2 procent
Handläggare 3,7 procent
Bolagsjurist 8,4 procent
Chefsjurist 5,5 procent

Fördelat efter ålder
26-30 6,3 procent
31-35 10,7 procent
36-40 9,8 procent
41-45 10,2 procent
46-50 9,2 procent
51-55 9,4 procent
56-60 8,4 procent
61-65 9,7 procent
65+ 10,8 procent

Källa: Juristbarometern 2018

Vill du ha mer information om Juristbarometern 2018?

Mejla till info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar