Undersökning: Var fjärde klient behöver hjälp med omorganisation

Undersökning: Var fjärde klient behöver hjälp med omorganisation Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix / TT / Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix / TT /

I undersökningen Arbetsrättsbarometern 2017 frågade vi inköpare av juridiska tjänster vid vilka arbetsrättsliga situationer där förväntar sig ökade behov.
Av svaren framgår att var fjärde klient – 24 procent – tänker köpa juridiska konsulttjänster i samband med en omorganisation.
Var femte – 21 procent – indikerar ett ökat behov i samband med uppsägningar.
Personalfrågor – 16 procent – och arbetsrättsliga tvister – 14 procent – är andra områden där behoven av arbetsrättslig rådgivning kommer att vara som störst, enligt Arbetsrättsbarometern.

”Var femte - 21 procent - indikerar ett ökat behov i samband med uppsägningar”

I vilka arbetsrättsliga situationer förväntar ni er ett ökat behov under året?

Omorganisation 24 %
Uppsägningar 21 %
Personalfrågor 16 %
Arbetsrättsliga tvister 14 %
Anställningar 13 %
Arbetsmiljöfrågor 11 %
Bonus och incitamentsprogram 8 %
Outsouring 8%
Förhandlingsstöd kring kollektivavtal 7 %
Ansvarsfrågor 6%

Undersökningar

Relaterade Artiklar