Undersökning: Var femte klient vill ta tvisten till domstol

Undersökning: Var femte klient vill ta tvisten till domstol Foto: Anders Wiklund / TT Foto: Anders Wiklund / TT

Fyra av tio inköpare av juridiska tjänster – 40 procent – vill helst lösa en eventuell affärstvist i skiljenämnd.
Det framgår av undersökningen Tvistebarometern 2017.
Samtidigt vill var femte inköpare av juridiska tjänster – 19 procent – helst lösa en tvist i domstol.
Fyra av tio svarande – 42 procent – anger att de vill lösa en tvist ”på annat sätt”.
I deras fritextsvar framgår att det till stor delar rör sig om olika former av överenskommelser parterna emellan:

”Självklart vill vi helst lösa en tvist genom diskussioner och överenskommelser. Men om det inte går föredrar vi tvistelösning i domstol.”

Några exempel:

* Förhandling med motparten är absolut första alternativ, därefter skiljenämnd. I sista hand domstol.
* Förlikning i god anda parterna emellan
* Genom utomrättslig förhandling.
* I första hand genom en överenskommelse mellan parterna
* Självklart vill vi helst lösa en tvist genom diskussioner och överenskommelser. Men om det inte går föredrar vi tvistelösning i domstol.
* Överenskommelse innan det går till skiljedom

Relaterade Artiklar