Undersökning: Klienterna vill ta kontroll över transaktionerna

Undersökning: Klienterna vill ta kontroll över transaktionerna Foto Martina Holmberg / TT Foto Martina Holmberg / TT

Inköparna av juridiska tjänster vill skaffa sig mer kontroll över transaktionsprojekten. Varannan svarande i undersökningen Transaktionsbarometern 2017 uppger att de vill se nya samarbetsformer.

Deltagarna i undersökningen Transaktionsbarometern 2017 fick svara på frågan om hur de föredrar att ett transaktionsprojekt drivs.
Hälften av de svarande – 49 procent – uppger att de i högre grad vill se ett samarbete med uppdelade ansvarsposter.
41 procent svarar att de inte vill lämna över kontrollen till de juridiska konsulterna utan att en projektansvarig inhouse ska leda projektet.
11 procent vill att de juridiska konsulterna ska ta ansvaret för hur arbetet bedrivs.

”41 procent svarar att de inte vill lämna över kontrollen till de juridiska konsulterna”

Bland de svarande som själva genomfört större transaktioner under de senaste två åren är tendensen extra tydlig. 53 procent av dem vill se ett delat ansvar. 46 procent vill själva ha kontroll över projektet och endast 6 procent vill att konsulterna tar ansvaret.

Nästa vecka: De byråer som klienterna helst anlitar i en transaktion

Undersökningar

Relaterade Artiklar