Undersökning: Drygt var tredje jurist har ångrat sitt yrkesval

Undersökning: Drygt var tredje jurist har ångrat sitt yrkesval Illustrationsbild. Foto. Hasse Holmberg/Scanpix
Illustrationsbild. Foto. Hasse Holmberg/Scanpix

Mer än var tredje jurist har ångrat sitt yrkesval, enligt Legally yours undersökning Juristbarometern 2018. Störst tveksamhet finns bland biträdande jurister.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan om de någon gång ångrat sitt yrkesval.

Drygt var tredje jurist – 36 procent – svarade ja på frågan. Majoriteten – 61 procent – svarade nej. Övriga 3 procent ville inte svara på frågan.
Den yrkeskategori där högst andel angett att de ångrat sig är biträdande jurister, där har 49,5 procent angett det svarsalternativet. 47 procent svarar nej.

”Ju äldre svarande desto vanligare blir det att ha ångrat yrkesvalet.”

Bland advokater är det 34 procent som ångrat yrkesvalet, 63,5 procent svarar nej.
Bland handläggare är det 23 procent som svarar att de ångrat karriären, 77 procent svarar nej på frågan.

Granskar man svaren utifrån deltagarnas ålder så blir en tendens tydlig, ju äldre svarande desto vanligare blir det att ha ångrat yrkesvalet.
Bland 30-40-åringar är det 61 procent som uppger att de ångrat sitt yrkesval.
Kulmen nås bland 56-60-åringar där 73 procent ångrat att de blev jurister. Därefter sjunker den andelen något. Av de svarande som är över 65 år har 61 procent ångrat yrkesvalet.

Så många ångrar att de blev jurister

Fördelat på yrken

Advokater 34 %
Chefsjurister 24 %
Bolagsjurister 38 %
Biträdande jurister 49,5%
Handläggare 23 %
Skattejurist 38,5 %
Åklagare 41 %

Fördelat över ålder

30-40 61 %
41-45 63 %
46-50 65,5%
56-60 73%
60-65 67%
65- 61 %

Källa: Juristbarometern 2018

Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar