Undersökning: Det här tycker juristerna är roligast med jobbet

Undersökning: Det här tycker juristerna är roligast med jobbet Kontor i Lever House, Park Avenue, New York, under 1950-talet. Illustrationsbild. 
Foto: UPI/Scanpix Kontor i Lever House, Park Avenue, New York, under 1950-talet. Illustrationsbild. Foto: UPI/Scanpix

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan vad de tycker är roligast med sitt jobb.

Drygt hälften – 53 procent – uppger att arbetsuppgifterna är roligast. Var fjärde svarar att det är själva ”juridiken” inom det aktuella arbetsområdet som är ”roligast”.
I undersökningen framgår också att drygt var tredje respondent – 36 procent – svarar ja på frågan om de har ångrat sitt yrkesval. &1 procent svarar nej på samma fråga.

”53 procent uppger att arbetsuppgifterna är roligast”

Det här tycker juristerna är roligast med sina jobb

Arbetsuppgifterna 53 procent
Juridiken 23 procent
Kollegorna 13 procent
Lönen 4 procent
Arbetstiderna 2 procent

Källa: Juristbarometern

Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar