Undersökning: De arbetsrättsliga lagar som är svårast att följa

Undersökning: De arbetsrättsliga lagar som är svårast att följa Illustrationsbild. Foto Martina Holmberg / SCANPIX Illustrationsbild. Foto Martina Holmberg / SCANPIX

447 HR-chefer om vilka lagar som innebär störst utmaning för dem.

För ett år sedan – 1 januari 2017 – skärptes diskrimineringslagstiftningen. Nu omfattas samtliga diskrimineringsgrunder när det gäller kraven på aktiva åtgärder på arbetsplatsen. Men många arbetsgivare har ännu inte anpassat sig till de nya reglerna, enligt undersökningen HR-barometern. 447 HR- och personalchefer svarat på frågor om marknaden för juridisk rådgivning.
Bland annat ställdes frågan:
”Från och med 1 januari 2017 gäller nya regler för aktiva åtgärder i diskrimineringslagen. Anser du att ditt företag har implementerat tillräckliga rutiner för att kunna hantera tvister baserade på samtliga diskrimineringsgrunder?”
Knappt varannan, 48 procent, svarade ja. Drygt var tredje, 36 procent, svarade nej. Övriga uppgav att de inte visste.
Det sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

”Knappt var tredje - 30 procent - svarar diskrimineringslagstiftning.”

Samtidigt tillfrågades de svarande om vilken arbetsrättslig lagstiftning som är svårast att följa. Knappt var tredje – 30 procent – svarar diskrimineringslagstiftning. Arbetsmiljö hamnar på andra plats, 27 procent anger detta alternativ.

Vilken arbetsrättslig lagstiftning är svårast att följa/implementera i verksamheten?

Diskriminering 30%
Arbetsmiljö 27%
Rehab 18%
Omplacering 14%

Undersökningar

Relaterade Artiklar