Undersökning: De advokatbyråer som flest klienter känner till

Undersökning: De advokatbyråer som flest klienter känner till Illustrationsbild
Foto: Terje Pedersen / NTB Illustrationsbild Foto: Terje Pedersen / NTB

I samband med undersökningen Nordiska klientbarometern 2018 frågade Legally yours inköpare av juridiska tjänster vilka advokatbyråer de ”har kännedom” om. Samtidigt blev de även tillfrågade om vilka revisionsbyråer och andra leverantörer av juridisk rådgivning som de känner till.
Mannheimer Swartling och Vinge är de advokatbyråer som flest klienter känner till, 66 respektive 65 procent.
Kännedomen om de största revisionsbyråerna är vid en jämförelse betydligt högre. 91 procent av de svarande uppger att de ”har kännedom” om EY.

”Kännedomen om de största revisionsbyråerna är vid en jämförelse betydligt högre.”

De 5 advokatbyråer som flest klienter känner till

Mannheimer Swartling 66 procent
Vinge 65 procent
Lindahl 46 procent
Delphi 40 procent
Setterwalls 38 procent

De 3 revisionsbyråer som flest klienter känner till
EY 91 procent
PWC 88 procent
KPMG 85 procent

Vill du ha mer information om Nordiska klientbarometern 2018 eller anmäla dig till presentationen den 31 maj, maila info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar