Undersökning: De 5 situationer som oftast leder till tvister

Undersökning: De 5 situationer som oftast leder till tvister Foto: Adam Wrafter / SvD / TT / Foto: Adam Wrafter / SvD / TT /

I Legally yours undersökning Tvistebarometern 2017 har klienterna angett vilka frågor som leder till tvister.

En stor andel av de inköpare av juridiska tjänster som deltagit i undersökningen uppger att oklarheter kring avtal är den vanligaste orsaken till att de inleder en tvist. 72 procent anger det alternativet. Det innebär att frågan har en särställning i sammanhanget.
På andra plats hamnar arbetsrätt med 24 procent. Därefter hamnar skadestånd och ansvarsfrågor på 23 procent vardera.

”Oklarheter kring avtal är den vanligaste orsaken till att klienterna inleder en tvist”

De situationer som klienterna svarar leder till fler tvister

Avtal 72 procent
Arbetsrätt 24 procent
Skadestånd 23
Ansvarsfrågor 23 procent
Fastigheter 22 procent

Undersökningar

Relaterade Artiklar