Undersökning: Allt fler familjerättsliga mål

Undersökning: Allt fler familjerättsliga mål Foto Andreas H. Nilsson / SvD /
**DN OUT (även arkiv)** Foto Andreas H. Nilsson / SvD / **DN OUT (även arkiv)**

Antalet familjerättsliga uppdrag blir allt fler. Det anser hälften av de svarande i undersökningen Familjerättsbarometern 2017.
Under de senaste åren har marknaden för familjerättsliga tjänster växt kraftigt. Till exempel har den Fonusägda kedjan Familjens jurist växt över stora delar av landet.
Deltagarna i Legally yours undersökning Familjerättsbarometern – till 95 procent advokater eller biträdande jurister – blev därför tillfrågade om de upplever att mängden familjerättsliga uppdrag har förändrats.
47 procent av de svarande angav att mängden familjerättsliga mål har blivit fler. 45 procent rapporterar att mängden mål är oförändrat. De resterande – 8 procent – svarar att mängden sådana mål har minskat.

Relaterade Artiklar