Undersökning: Så många jurister anser att de tjänar för lite

Undersökning: Så många jurister anser att de tjänar för lite Illustrationsbild. 
Foto: Henrik Montgomery / TT / Illustrationsbild. Foto: Henrik Montgomery / TT /

Vilka är mest nöjda med sin lön: advokater eller bolagsjurister? Och hur stor andel av advokaterna anser egentligen att de tjänar ”för mycket”? Svaren finns här.

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågor om sin lön.
57 procent av deltagarna anser sig tjäna ”tillräckligt”. 42 procent anser att de tjänar ”för lite”.
1 procent av juristerna anser att de tjänar ”för mycket”.
Om man endast tittar på de deltagande advokaternas svar så är den andelen 2, 6 procent. 28 procent av advokaterna anser samtidigt att de tjänar ”för lite”. 69 procent i den här gruppen gör bedömningen att summan är ”tillräcklig”.
Bland biträdande jurister anser hälften att ersättningen är tillräcklig och hälften att den är för låg. Ingen av de deltagande biträdande juristerna anser att deras lön är för hög.
Bland bolagsjuristerna anser 39 procent att deras lön är för låg. Bland chefsjurister är motsvarande andel 32 procent. I dessa yrkesgrupper uppger ingen av de svarande att deras lön skulle vara ”för hög”.

”Ingen av de deltagande biträdande juristerna anser att deras lön är för hög.”

Sett till åldersgrupper anser 60 procent av 20-25-åringarna att de tjänar för lite. Högre upp i åldrarna tycks tillfredsställelsen med lönen öka. Bland 26-30-åringar har andelen som anser sig tjäna för lite minskat till 46 procent.
Den åldersgrupp som verkar mest nöjd med lönen är 61-65-åringar, 3 procent anser att de tjänar ”för mycket”.

Ser man till vilket universitet juristerna har studerat vid så framgår att stockholmsstudenterna är mest missnöjda med lönen, 42 procent. Bland Lundastudenterna är attityden annorlunda. 36 procent anser visserligen att de tjänar för lite, men 2,3 procent uppger att de tjänar för mycket.

”Den åldersgrupp som verkar mest nöjd med lönen är 61-65-åringar, 3 procent anser att de tjänar ”för mycket””

Så många anser att de tjänar för lite

Advokater 28 procent
Biträdande jurister 50 procent
Åklagare 32 procent
Skattejurister 35 procent
Handläggare 56 procent
Bolagsjurist 39 procent
Chefsjurist 32 procent

Fördelat efter ålder
20-25 60 procent
26-30 46 procent
31-35 43 procent
36-40 41 procent
41-45 35 procent
46-50 37 procent
51-55 39 procent
56-60 28 procent
60-65 32 procent
65+ 18 procent

Fördelat efter studieort
Uppsala 34 procent
Stockholm 42 procent
Lund 36 procent
Göteborg 37 procent

Källa: Juristbarometern 2018

Vill du ha mer information om Juristbarometern 2018 och om den stora presentationen 26 april?
Mejla till info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar