Tvister om likabehandling att vänta: ”Myndigheter kommer visa klorna”

Tvister om likabehandling att vänta: ”Myndigheter kommer visa klorna” Från presentationen av Arbetsrättsbarometern 2017.
Foto: Åsa Wanberg Från presentationen av Arbetsrättsbarometern 2017. Foto: Åsa Wanberg

På presentationen av Arbetsrättsbarometern 2017 varnade experten Tommy Iseskog för att många företag inte tar likabehandlingsarbetet på allvar.
Måndagen 25 september presenterades Arbetsrättsbarometern 2017 av BG Publishings vd Marcus Bouvin. Resultaten kommenterades sedan av Tommy Iseskog, en av Sveriges ledande experter inom arbetsrätt.
I undersökningen uppgav var fjärde svarande att ”omorganisationer” är det område där de under året kommer ha störst behov av arbetsrättsliga konsulttjänster. I intervjun, som leddes av Legally yours chefredaktör Peter Johansson, konstaterade Tommy Iseskog att de svarande underskattar behovet av likabehandlingsarbete:
– Vi kommer att få många tvister där företag inte har skött sitt likabehandlingsarbete så som man borde göra. Det här är en öppen dörr för jurister och andra konsulter. Ett jätteområde inom juridiken där det finns hur stora behov som helst. Allt från att inrätta rutiner till hur man hanterar kränkningar till att ta fram process för hur man ska ta fram en likabehandlingsplan, något som ska dokumenteras, säger Tommy Iseskog.

”Man har satsat så mycket politisk prestige på att utveckla den här lagstiftningen”

– Enskilda individer kommer att påtala diskriminering och kränkningar av olika slag och tillsynsmyndigheter som Arbetsmiljöverket och DO kommer att visa klorna. Man har satsat så mycket politisk prestige på att utveckla den här lagstiftningen så att den numera inte bara handlar om jämställdhet och mångfald utan om lika möjligheter och rättigheter oavsett vilken tillhörighet man har i de här sju diskrimineringsfaktorshänseendena.

Ser du det som att juristkonsulterna i någon mån har tappat bollen här?
– Ja, det tycker jag nog. Sitter man och väntar på att det blir tvister, då får man vänta ett tag. Vad gäller likabehandling är det viktiga just att man arbetat förebyggande.

Undersökningar

Relaterade Artiklar