”Två digitala verktyg som fler jurister borde använda”

”Två digitala verktyg som fler jurister borde använda” Foto: Pontus Lundahl / TT / Foto: Pontus Lundahl / TT /

Christina Blomkvist, M&A-expert och utvecklare av samarbetsplattformen GreenCounsel, om vilka verktyg som finns redan idag – men som alltför få jurister använder:
– Den stora potentialen kommer när man använder verktyg som effektiviserar det dagliga arbetet på ett helt annat sätt idag. Ta till exempel mjukvaror om dokumentsamling – document assembly- som funnits i en del år men som kanske inte alltid används i så stor utsträckning. Det är ett sätt att samman dokument så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. Man kan göra smarta dokumentmallar och liknande. Där finns en outnyttjad potential, säger Christina Blomkvist.

”Det är ett sätt att samman dokument så att man inte behöver uppfinna hjulet på nytt. ”

– Digitala möten är en annan funktion som fler borde utnyttja. En enkel grej som kan vara väldigt tidsbesparande.

– Inom ramen för M&A har jag tittat på hur man kan effektivisera och försöka standardisera själva projekthanteringen . Med smarta verktyg finns det en hel del man kan göra, som att sätta upp tidsplaner för automatiska notifieringar och liknande. Den typen av verktyg har inte heller slagit igenom hittills – men de borde göra det.

Relaterade Artiklar