Tre av Sveriges främsta jurister söks till prestigepost

Tre av Sveriges främsta jurister söks till prestigepost Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX / Foto: Henrik Montgomery / SCANPIX /

Domarnämnden uppmanar ”moraliskt oförvitliga” jurister att anmäla intresse för att bli Sveriges nya domare i Strasbourg.

Domarnämnden söker tre personer som vill bli nominerade till tjänsten som domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Sveriges nuvarande representant vid domstolen, Helena Jäderblom, slutar för att bli ordförande för Högsta förvaltningsdomstolen.
Processen innan en slutlig kandidat har sållats fram är lång och avgörs av flera olika instanser. Först ska Domarnämnden ta fram tre kandidater att bli Regeringens förslag på nominerade. Det fortsatta förfarandet sker sedan inom Europarådets ramar. En rådgivande församling därifrån träffar de tre kandidaterna. Beslutet fattas sedan av rådets parlamentariska församling.

Faksimil ur Domarnämndens annons.

Faksimil ur Domarnämndens annons.

”De sökande ska tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav ”

I sin annons påminner Domarnämnden om att domarna vid Europadomstolen enligt Europakonventionen ska utses bland personer som är ”moraliskt oförvitliga” och ”som antingen uppfyller de villkor som erfordras för utnämning till högre domarbefattningar eller är rättslärda med erkänd kompetens.”
Nämnden betonar även de höga krav som är förenade med tjänsten. De sökande ska ”tillhöra landets främsta jurister och svara mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet.”
Dessutom efterfrågas bland annat lång erfarenhet av högt kvalificerat juridiskt arbete, domarerfarenheter uppges vara extra värdefulla.
Europadomstolen är sammansatt av 47 domare. Var och en representerar en av konventionsstaterna. Domstolen ligger i Strasbourg i Frankrike och arbetsspråken är engelska och franska.

Relaterade Artiklar