Moderaterna: Lagförslag om skiljeförfarande gör processen mer komplicerad

Moderaterna: Lagförslag om skiljeförfarande gör processen mer komplicerad Foto: Hossein Salmanzadeh / TT Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Regeringen valde att inte ta med flera av utredningens förslag i nya lagen om skiljeförfarande. “Kan få negativa effekter – helt i onödan”, menar Moderaterna.

I en debattartikel i Dagens Industri skriver Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé att regeringens förslag om framtidens skiljeförfaranden inte håller måttet.
Regeringsförslaget – som nu är ute på remiss hos Lagrådet – innehåller bland annat de här punkterna:
• Skiljemännens beslut om att de är behöriga ska kunna överprövas av hovrätten.
• Möjligheten att väcka en särskild talan vid tingsrätten om skiljemännens behörighet begränsas.
• En part får större möjlighet att utse en ny skiljeman när den tidigare skiljemannen inte kan fullfölja uppdraget.
• Lagen anpassas till flerpartsförhållanden.
• Det införs bestämmelser om tillämplig materiell rätt på tvistefrågorna.
• Den klandergrund som avser uppdragsöverskridande skärps.
• Klanderfristen förkortas till två månader.
• Möjligheten att använda engelska vid bevisupptagning i klanderprocessen
utökas.
• Det införs ett krav på prövningstillstånd i Högsta domstolen i klandermålen

”Att tvinga parterna att hålla sig till svenska gör processen mer komplicerad för nästan alla inblandade då själva skiljeförfarandet inte sällan bedrivits på engelska”

Tomas Tobé konstaterar att regeringens lagförslag inte inkluderar flera av de åtgärder som utredaren Johan Munck rekommenderat. Några av de förslag som saknas är:

• En internationell anpassning när det handlar om förutsättningarna att angripa en skiljedom på formella grunder i domstol.
• Krav på att ett handläggningsfel ska vara allvarligt för att en skiljedom ska kunna upphävas.

• Att Svea hovrätt blir exklusiv domstol för mål om ogiltighet och klander av skiljedomar.

• Att kunna använda engelska som rättegångsspråk när skiljedomar klandrats på formell grund och därför handläggs i domstol.

” Att tvinga parterna att hålla sig till svenska gör processen mer komplicerad för nästan alla inblandade då själva skiljeförfarandet inte sällan bedrivits på engelska (…)En effekt kan tyvärr bli att Sverige inte blir ett lika attraktivt land för utländska parter och skiljemän, vilket risker att få effekter på samhälls- ekonomin. Helt i onödan”, skriver Tomas Tobé.

Relaterade Artiklar