Tingsrätt vägrade tillämpa nya vapenlagen

Tingsrätt vägrade tillämpa nya vapenlagen Foto: Henrik Montgomery / TT / Foto: Henrik Montgomery / TT /

Jönköpings tingsrätt underkänner den omdebatterade nya vapenlagen: ”Sensationellt”

Inom kort väntas besked från Högsta domstolen: följde regeringen grundlagen när den nya vapenlagen – som trädde i kraft i januari – stiftades?
Lagrådet kritiserade lagen för att beredningskravet inte ska ha följts. Kritiken gick ut på att remisstiden varit för kort och att konsekvenserna av förslaget inte redovisats tillräckligt.
De största förändringarna är att minimistraffet för grova vapenbrott fördubblas till två års fängelse, straffet för synnerligen grova brott höjs från tre till fyra år samt att maxstraffet höjs från fyra till fem års fängelse.

”Domstolarna har blivit lite tuffare”

Jönköpings tingsrätt har i en dom 10 augusti inte dömt efter den nya lagen, utan efter den tidigare. Målet gällde grovt vapenbrott.
– Att en domstol gör på detta vis är sensationellt, skriver Aftonbladets Oisin Cantwell i en krönika som tar upp domen.
Andra domstolar har tidigare använt sig av lagen.
– Det som är lite överraskande är att en tingsrätt ganska uppenbart bara vägrar att tillämpa lagen (…) Men domstolarna har blivit lite tuffare, säger Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, till nyhetsbyrån TT.
Det är ännu inte känt när HD:s avgörande blir offentligt. Domstolen prövar dels brottmålet, dels om själva lagen ens kan tillämpas.

Relaterade Artiklar