Tingsrätt satsar på Instagram: “Måste nå ungdomar”

Tingsrätt satsar på Instagram: “Måste nå ungdomar” Foto: TT Foto: TT

I början av mars tog Södertörns tingsrätt steget ut på Instagram. Det uttalade målet är att nå ungdomar. I ett första inlägg motiverades varför:
”Satsningen på ungdomar hänger samman med att den senaste trygghetsundersökningen från BRÅ visar att förtroendet för rättsväsendet har minskat. Vi tror att det är viktigt att medborgarna redan i en tidig ålder får förtroende för oss.”
– Ska man jobba förtroendeskapande med ungdomar så måste vi möta dem där de finns. Sedan är det upp till oss att föra det samtalet på ett seriöst sätt, säger lagmannen Petra Lundh.
– Vi inom domstolarna måste skapa intresse för vår verksamhet Vi måste bli modernare. Gå ut och visa och förklara vad vi jobbar med och vilken vår uppgift är.
– Auktoriteter ifrågasätts av ungdomar på ett helt annat sätt än förr. Därför är det så viktigt att vi når dem tidigt.

”Auktoriteter ifrågasätts av ungdomar på ett helt annat sätt än förr. Därför är det så viktigt att vi når dem tidigt”

– Vi gör allt från uppsökande verksamhet på skolorna till att vi tar emot väldigt många studiebesök. Inte bara från söderort utan också inifrån Stockholm och norr om stan.
Domstolen har byggt upp en särskild rutin för just det här behovet.
– När en skolklass eller annan grupp ska besöka en förhandling kommer först en domare eller notarie och förklarar vad målet handlar om. Efteråt får besökarna möjlighet att ställa frågor, när domen är klar skickar vi den till dem. På så sätt blir det en helhet. Det tror jag är viktigt för att nå ut till ungdomar.

Hur stort är intresset för att göra domstolskarriär?
– Intresset för att komma in vid hovrätten och gå domarbanan har alltid varit stort. Men färre söker sig sedan tillbaka. Där kan vi göra mycket genom att vara moderna arbetsplatser. Till exempel måste vi kunna erbjuda flexibilitet i så stor utsträckning som det går. Men det arbetet tar tid. Jag har varit på Södertörns tingsrätt i sex år och ser en tendens till att vi nu får väldigt duktiga sökande till våra tjänster.

Relaterade Artiklar