Sveriges jurister: Det här skulle få oss att byta jobb

Sveriges jurister: Det här skulle få oss att byta jobb Illustrationsbild. Foto: Michael Probst/AP Illustrationsbild. Foto: Michael Probst/AP

Det är inte bara pengarna som spelar in när juristerna överväger jobbyte, visar
Juristbarometern 2018

I Legally yours undersökning Juristbarometern 2018 – som besvarats av 1868 jurister inom olika yrkeskategorier – fick deltagarna svara på frågan: ”Vad skulle få dig att byta arbete?”.
De svarande har fått möjlighet att välja bland flera alternativ. De har endast haft möjlighet ange ett av alternativen.
”Högre lön” är den vanligaste orsaken till att byta jobb, enligt undersökningen. 22,7 procent anger det som orsak.
Större utmaningar (17,7 procent), Lägre arbetsbelastning (13,3) och Mindre arbetstid (12,4 procent) följer därefter.

”Högre lön är den vanligaste orsaken till att byta jobb, enligt undersökningen”

Vad skulle få dig att byta arbete?

Högre lön 22.7%
Större utmaningar 17.7%
Lägre arbetsbelastning 13.3%
Mindre arbetstid 12.4%
Bättre arbetsvillkor 8.2%
Bättre arbetsmiljö 2.5%
Trevligare kollegor 1.9%
Trevligare klienter 0.3%

Källa: Juristbarometern

Vill du veta mer om Juristbarometern 2018? Mejla info@legallyyours.se

Relaterade Artiklar