Svenska Akademiens kris: “Besked om nytt åtal inom kort”

Svenska Akademiens kris: “Besked om nytt åtal inom kort” Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX / Foto: Hasse Holmberg / SCANPIX /

Chefsåklagare Jan Tibbling räknar med att inom kort fatta beslut om ytterligare åtal med kopplingar till Svenska Akademien.

Ekobrottsmyndigheten utreder misstankar om brott kopplade till det bolag som kulturprofilen och hans fru äger.
Till Svenska Dagbladet säger Tibbling att han räknar med att fatt beslut om eventuellt åtal före nyår.

”Det finns mer som utreds”
Svenska Akademiens kris: “Besked om nytt åtal inom kort”

– Det rör sig om bokföringsbrott. Och det finns mer som utreds, säger han till tidningen.
I sin utredning har EBM fått tillgång till det material som Hammarskiöld & Co ställt samman för Svenska Akademiens räkning.
Utredningen ledde sedan till de interna missämjor som sedan dess präglat Akademien.

Relaterade Artiklar