Supreme Courts ordförande: ”Sexuella trakasserier är vår nya utmaning”

Supreme Courts ordförande: ”Sexuella trakasserier är vår nya utmaning”  Foto: AP/Andrew Harnik Foto: AP/Andrew Harnik

John Roberts kräver en översyn av rutinerna för hur olämpligt beteende på arbetsplatsen ska kunna stoppas.

John Roberts, ordförande för USA:s Högsta domstol, lyfter i en ny rapport frågan om sexuella trakasserier i de amerikanska federala domstolarna. Rättssystemet måste se över sina regler för att säkerställa att rutinerna för att rapportera sexuella trakasserier fungerar.
Utspelet sker efter att situationen i de amerikanska domstolarna uppmärksammats på grund av #metoo. Bland annat har en högt uppsatt domare dragit sig tillbaka efter att ha anklagats för olämpligt beteende av 15 yngre kvinnliga medarbetare.

”Vi kommer att inleda året med en noggrann utvärdering”

John Roberts beskriver trakasserierna som ”en ny utmaning” och att han därför kallat samman en arbetsgrupp som ska se över rutinerna och föreslå förbättringar.
”Händelser under de senaste veckorna visar att vi inte är immuna mot det här problemet. Vi kommer att inleda året med en noggrann utvärdering av om våra rutiner är tillräckliga för att säkerställa en exemplarisk arbetsplats för varje domare och domstolsanställd”.
I egenskap av chief justice i the Supreme Court är John Roberts även ordförande för the Judicial Conference, som tar fram vägledande regler för USA:s domstolar.

Läs John Roberts årsrapport här

Relaterade Artiklar