Studie: Tingsrätterna som mest sannolikt dömer till fängelse

Studie: Tingsrätterna som mest sannolikt dömer till fängelse Arkivbild. Foto: Stig-Åke Jönsson/SCANPIX Arkivbild. Foto: Stig-Åke Jönsson/SCANPIX

Brottsförebyggande rådet, Brå, har gått igenom vilka tingsrätter som med störst – och minst -sannolikhet dömer ut fängelsestraff.
Brås forskare har studerat i vilken utsträckning tingsrätterna dömer till fängelse. Stor vikt har lagts vid hur olika faktorer har spelat in, som brottslighetens allvarlighet och omfattning, tidigare brottslighet, gärningspersonens ålder och liknande.
Av analysen framgår att det är stor skillnad mellan domstolarna vad gäller sannolikheten att dömas till fängelse.
Efter konstanthållning av andra variabler är sannolikheten, enligt Brås rapport, störst i Ystad tingsrätt, Uddevalla tingsrätt och Värmlands tingsrätt.
Sannolikheten är minst i Lycksele tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Umeå tingsrätt.

”Sannolikheten är minst i Lycksele tingsrätt, Östersunds tingsrätt och Umeå tingsrätt.

En analys indelad efter olika hovrättsområden visar att det finns en större sannolikhet att dömas till fängelse bland tingsrätter i hovrättsområdet för västra Sverige och Göta hovrättsområde, medan
sannolikheten är mindre bland tingsrätter i Svea hovrätts område och hovrättsområdet för övre Norrland.
Kortanalysen är en ren registerstudie och omfattar endast uppgifter som registreras i Brås lagföringsregister.

Läs Brås analys här https://www.bra.se/download/18.62fc8fb415c2ea106935ca21/1504268208916/2017_Enhetligt_domande_i_tingsratter.pdf

Relaterade Artiklar