Studie: Manliga delägare tjänar 53 procent mer än kvinnliga

Studie: Manliga delägare tjänar 53 procent mer än kvinnliga Illustrationsbild (AP Photo) Illustrationsbild (AP Photo)

Undersökning av USA:s största affärsbyråer: ”Vill ta reda på orsakerna till lönegapet”.

En manlig delägare vid en av USA:s ledande affärsjuridiska advokatbyråer tjänar i genomsnitt 959 000 dollar om året. För en kvinnlig delägare är motsvarande summa 627 000.
Det framkommer i en ny undersökning som genomförts av de amerikanska rekryteringskonsulterna Major, Lindsey & Africa och undersökningsföretaget Acritas. Totalt har 1390 delägare deltagit.
Som förklaring till löneskillnaderna anges bland annat att manliga delägare som deltagit i studien i regel fakturerat med högre timtaxa. I högre utsträckning har de också fått bonus för att ha tagit in den aktuella klienten till byrån (origination).

”Den dominerande kompensationsmodellen belönar inte annat än timtaxa och origination. Det kan ge kvinnor en nackdel”

– Det här visar inte någon medveten partiskhet mot kvinnor, däremot att den dominerande kompensationsmodellen inte belönar annat än timtaxa och origination. Det kan ge kvinnor en nackdel, säger Lucy Leach på Acritas.
Det här är femte gången sedan 2010 som studien genomförs.

Relaterade Artiklar