”Stort behov av att diskutera juridik i politiska sammanhang”

Sommarinternat för ”rörelsejurister” genomförs: ”En viktig plattform för engagemang”

Den här veckan genomförs Akademin för rörelsejurister, ett sommarinternat för unga jurister, juridikstuderande och människorättsaktivister. Verksamheten äger rum på en kursgård utanför Norrtälje.
– .Deltagare är personer som valt juridiken och organisering som väg för en samhällsförändring, säger initiativtagaren och rektorn Rami Al-khamisi.
– Grundkravet för deltagarna är att de ska ställa upp på Akademins värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper. Det är personer som valt juridiken och organisering som väg för en samhällsförändring.
Bland föreläsarna finns bland andra Centrum för rättvisas verksamhetschef Fredrik Bergman, Kerstin Burman, jurist på Unionen, Maria Nääv, doktorand i diskrimineringsrätt vid Stockholms universitet, Johan Hirschfeldt, tidigare bland annat JK och president för Svea hovrätt.
Legally yours har tidigare skrivit om Rami Al-khamisis rapport ”rörelsejurister” som gavs ut 2015. Den baserar sig på studier av juristers roll i olika samhällsorganisationer i USA och Brasilien.
– Även hos oss har rörelsejuristerna en roll att spela. Att driva processer, stötta och folkbilda utsatta grupper. Juridik handlar om ett ansvarsutkrävande när politiken inte kan skydda våra rättsstatliga principer, sa han då.
Med Akademin för rörelsejurister vill han utbilda jurister i praktisk och teoretisk juridik med fokus på rättskritik, migrationsrätt, barnrätt, förvaltningsrätt, boendefrågor, polisrätt och HBTQ-rättigheter.

”Responsen har varit väldigt stor med rekordmånga ansökningar från hela landet”
Rami Al-Khamisi. Foto: Peter Johansson

Rami Al-Khamisi. Foto: Peter Johansson

Utbildningen fokuserar på att erbjuda praktiska och teoretiska verktyg för de rörelsejurister som vill verka progressivt samt bygga ett nätverk av jurister som brinner för social rättvisa,
Grundkravet för deltagarna är att de ska ställa upp på Akademins värderingar om värdet av att mobilisera för utsatta grupper.
Ett annat syfte är att bygga ett ”nätverk av rörelsejurister som brinner för social förändring”.
– Responsen har varit väldigt stor med rekordmånga ansökningar från hela landet. Jag tror behovet att arbeta som rörelsejurist och diskutera juridiken i ett större socialt och politiskt sammanhang är stort och därför är vi stolta att akademin kan vara en sådan viktig plattform för den typen av engagemang.

Relaterade Artiklar