Storbyråns ovanliga drag – tecknar kollektivavtal

Storbyråns ovanliga drag – tecknar kollektivavtal Illustrationsbild
Foto:Stefan Gustavsson / SvD / Illustrationsbild Foto:Stefan Gustavsson / SvD /

Efter debatten om bristen på kollektivavtal i advokatbranschen kommer storbyråns besked: ”Vi har tecknat kollektivavtal för alla anställda”.

Under vintern var frågan om de affärsjuridiska byråernas brist på kollektivavtal varit aktuell. Nu twittrar Sanna Wolk, Head of IP på Cirio:

”Den första av de större affärsjuridiska advokatbyråerna som tecknat kollektivavtal för alla byråanställda, inkl jurister”

”Jag är stolt över att @CirioLawFirm är den första av de större affärsjuridiska advokatbyråerna som tecknat kollektivavtal för alla byråanställda, inkl jurister”.
Cirio bildades vid årsskiftet av en stor del av utbrytarna från Lindahls Stockholmskontor.

I Legally yours undersökning Arbetsrättsbarometern om besvarats fick deltagarna svara på frågan ”Hur viktigt är det att den juridiska rådgivare du använder har kollektivavtal?”
Svaret fick anges genom att ett värde på skalan 1-10 fick fyllas i, där 1 stod för ”inte alls viktigt” och 10 stod för ”mycket viktigt”. De svarandes medelvärde blev 6. Det är uppenbart att de svarande antingen är ytterst angelägna eller likgiltiga inför ämnet. Alternativen 1 respektive fylldes i av vardera 25 procent av de svarande.

Relaterade Artiklar