Stefan Lindskog: ”HD måste flytta från Bondeska palatset”

Stefan Lindskog: ”HD måste flytta från Bondeska palatset” Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX / Foto: Lars Pehrson / SvD / SCANPIX /

Avgående ordföranden om HD:s lokaler: ”Min övertygelse är att domstolen måste flytta”.

De senaste åren har en debatt förts om Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen bör slås samman. HD:s avgående ordförande Stefan Lindskog anser att de båda domstolarna – som ett första steg – ska ha en gemensam domstolsbyggnad.
– Det är en praktisk sak som ligger högt på min önskelista. Både en gemensam domstolsbyggnad och gemensamma funktioner, säger han.
– En eventuell sammanslagning kan komma längre fram, även om det kanske inte behövs om vi får igenom ett system med en gemensam stor kammare som jag och HFD:S ordförande Mats Melin skrivit om.
– I takt med att rättsbildningen sker på högre nivå – med fler frågor kopplade till grundlagar och Europakonventionen, så överlappar rättsbildningsytorna varandra alltmer. Det är samma övergripande frågor som vi ska hantera. Det finns en risk att vi inte går i samma takt, vilket inte vore bra. Om vi kan se till att koordinera oss får vi desto större kraft och genomslag.

Foto: Peter Johansson

Foto: Peter Johansson

”Det här inte är någon lätt sak, det är ett projekt som är nästan lika svårt att lösa som Nobelcentret”

Under senare år har de båda högstainstanserna ökat samarbetet.
– Framöver kommer vi ha allt fler utbyten av ledamöter, för att lära oss varandras arbete och områden. Vi är hyggligt bekanta med varandra men det går att göra mer. Med gemensamma lokaler skulle kontaktytorna bli mer naturliga.
På sikt måste Högsta domstolen lämna sitt nuvarande hem Bondeska palatset, menar Lindskog.
– Byggnaden är ju fantastisk, men opraktisk. Det går knappast att lösa med att vi flyttar till deras byggnad heller. Då förstår man ju att det här inte är någon lätt sak, det är ett projekt som är nästan lika svårt att lösa som Nobelcentret, men det hindrar ju inte att man kan titta långt fram i tiden.
Högsta förvaltningsdomstolen sitter i Sparreska palatset på Riddarholmen i Stockholm som uppfördes cirka 1640. Bondeska palatset, vid Riddarhustorget, är nästintill lika anrikt. Byggnaden färdigställdes 1673. Högsta domstolen flyttade in 1948.
– Det var i samband med att nya rättegångsbalken infördes.
Med åren har lokalen i vissa delar moderniserats.
– En stor ombyggnad fick göras så att vi skulle kunna spela upp förhör enligt EMR-ordningen Men det var inte lätt att få den saken genomförd. Huset är så K-märkt att anpassningar blir svåra att genomföra. Min övertygelse är att domstolen måste flytta.