“Språkkunniga jurister ska ha förtur till uppdrag”

“Språkkunniga jurister ska ha förtur till uppdrag” Illustrationsbild.
Foto: Jack Mikrut Illustrationsbild. Foto: Jack Mikrut

MP-förslag: ”De jurister som besitter språkkunskaper nog att även vara auktoriserade tolkar ska få företräde vid förordnande av offentliga försvarare”.

I en ny motion skriver riksdagsledamoten Rasmus Ling (MP) att ” det är av stor vikt att enskilda som inte behärskar det svenska språket får en rättssäker process och att de har möjlighet att förbereda sig tillsammans med ett ombud de kan kommunicera med”.

”De jurister som besitter språkkunskaper nog för att även vara auktoriserade tolkar ska få företräde vid förordnande av offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra allmänna ombud”

Därför föreslår Ling att ”de jurister som besitter språkkunskaper nog för att även vara auktoriserade tolkar ska få företräde vid förordnande av offentliga försvarare, målsägandebiträden och andra allmänna ombud”.
Ling konstaterar att förslaget bör utredas ytterligare innan ett lagförslag läggs fram.

Relaterade Artiklar